فروش ملزومات آزمایشگاهیی

انبر ایرانی

85000 تومان
حراج!

پیپت ملانژور آلمانی

58000 تومان

دسته آنس ایرانی

350000 تومان

دسته آنس ایرانی

250000 تومان

گیره لوله آزمایش

45000 تومان