فروشگاه

تخفیف! نگهدارنده(Placeholder)

1,10فنانترولین 107225 مرک

قیمت اصلی 720000 تومان بود.قیمت فعلی 675000 تومان است.
تخفیف! نگهدارنده(Placeholder)

n-آمیل الکل مرک

قیمت اصلی 1200000 تومان بود.قیمت فعلی 1170000 تومان است.
تخفیف!

n-آمیل الکل مرک

قیمت اصلی 1100000 تومان بود.قیمت فعلی 990000 تومان است.

YGCکمپانی مرک Merck

2700000 تومان
تخفیف!

آون (فور) دیجیتال آزمایشگاهی

قیمت اصلی 13900000 تومان بود.قیمت فعلی 13600000 تومان است.
تخفیف!

آون دیجیتال فن دار آزمایشگاهی

قیمت اصلی 9500000 تومان بود.قیمت فعلی 9400000 تومان است.
نگهدارنده(Placeholder)
نگهدارنده(Placeholder)

ارلن درپیچدار

550000 تومان
تخفیف! نگهدارنده(Placeholder)

استون 100013 مرک

قیمت اصلی 310000 تومان بود.قیمت فعلی 300000 تومان است.
تخفیف! نگهدارنده(Placeholder)

استون 100014 مرک

قیمت اصلی 260000 تومان بود.قیمت فعلی 240000 تومان است.
نگهدارنده(Placeholder)
تخفیف!

اکسیژن متر پرتابل کمپانی wtw

قیمت اصلی 42000000 تومان بود.قیمت فعلی 39500000 تومان است.
تخفیف!

اگزالیک اسید مرک merck

قیمت اصلی 720000 تومان بود.قیمت فعلی 660000 تومان است.

انبر ایرانی

85000 تومان

بافر 9 merck آلمان

295000 تومان
تخفیف!

بافر ph کمپانی HANNA

قیمت اصلی 2500000 تومان بود.قیمت فعلی 2380000 تومان است.

بنزیل الکل مرک Merck

2100000 تومان
تخفیف!

پارارزآنیلین مرک pararosaniline merck

قیمت اصلی 1550000 تومان بود.قیمت فعلی 1480000 تومان است.

پارافیلم آمریکایی

1590000 تومان
تخفیف!

پارافیلم آمریکایی bemis

قیمت اصلی 1750000 تومان بود.قیمت فعلی 1680000 تومان است.
تخفیف!

پوآر قرقره ای

قیمت اصلی 190000 تومان بود.قیمت فعلی 178000 تومان است.

پیپت ژوژه 10 سی سی

85000 تومان

پیپت مدرج ۵ سی سی

45000 تومان
تخفیف!

پیپت ملانژور آلمانی

قیمت اصلی 78000 تومان بود.قیمت فعلی 58000 تومان است.
تخفیف!

پیکنومتر ترمومتردار 50 سی سی

قیمت اصلی 5200000 تومان بود.قیمت فعلی 4850000 تومان است.
تخفیف!

ترمومتر انگلیسی ZEAL

قیمت اصلی 190000 تومان بود.قیمت فعلی 185000 تومان است.
تخفیف! نگهدارنده(Placeholder)

تری فلورو استیک اسید

قیمت اصلی 890000 تومان بود.قیمت فعلی 860000 تومان است.
تخفیف!

تیترازول اسید کلریدریک 0.1 مرک 109973

قیمت اصلی 350000 تومان بود.قیمت فعلی 265000 تومان است.
تخفیف!

تیترازول سدیم هیدروکسید 0.1 مرک 109959

قیمت اصلی 350000 تومان بود.قیمت فعلی 265000 تومان است.

دسته آنس

90000 تومان
تخفیف!

دیسپنسر دیجیتال کمپانی BRAND آلمان

قیمت اصلی 1650000 تومان بود.قیمت فعلی 1450000 تومان است.
تخفیف!

سانتریفیوژ دیجیتال آزمایشگاهی یونیورسال

قیمت اصلی 15800000 تومان بود.قیمت فعلی 15400000 تومان است.

سر سمپلر

95000 تومان
تخفیف!

سرم جنین گوساله

قیمت اصلی 1050000 تومان بود.قیمت فعلی 990000 تومان است.
تخفیف!

سمپلر دراگون لب چین

قیمت اصلی 1200000 تومان بود.قیمت فعلی 1150000 تومان است.
نگهدارنده(Placeholder)
تخفیف!

شیکر روتاتور 36 خانه IKA

قیمت اصلی 75000000 تومان بود.قیمت فعلی 68000000 تومان است.

فور دیجیتال هوشمند

10300000 تومان

فوشین مرک fuchsin merck

780000 تومان

فیلتر سرسرنگی

35000 تومان
تخفیف!

کاغذ ph

قیمت اصلی 85000 تومان بود.قیمت فعلی 75000 تومان است.
تخفیف!

کاغذ PH ساخت کمپانی مرک MERCK

قیمت اصلی 500000 تومان بود.قیمت فعلی 480000 تومان است.
  • 1
  • 2