فروشگاه

YGCکمپانی مرک Merck

2700000 تومان
حراج!

آون (فور) دیجیتال آزمایشگاهی

13600000 تومان
حراج!

آون دیجیتال فن دار آزمایشگاهی

9400000 تومان
نگهدارنده(Placeholder)
نگهدارنده(Placeholder)

ارلن درپیچدار

550000 تومان
حراج! نگهدارنده(Placeholder)

استون 100013 مرک

300000 تومان
حراج! نگهدارنده(Placeholder)

استون 100014 مرک

240000 تومان
نگهدارنده(Placeholder)
حراج!

اکسیژن متر پرتابل کمپانی wtw

39500000 تومان

انبر ایرانی

85000 تومان

بافر 9 merck آلمان

295000 تومان

بنزیل الکل مرک Merck

2100000 تومان

پارافیلم آمریکایی

1590000 تومان
حراج!

پارافیلم آمریکایی bemis

1680000 تومان
حراج!

پوآر قرقره ای

178000 تومان

پیپت ژوژه 10 سی سی

85000 تومان

پیپت مدرج ۵ سی سی

45000 تومان
حراج!

پیپت ملانژور آلمانی

58000 تومان
حراج!

پیکنومتر ترمومتردار 50 سی سی

4850000 تومان
حراج!

ترمومتر انگلیسی ZEAL

185000 تومان
حراج!

تیترازول اسید کلریدریک 0.1 مرک 109973

265000 تومان
حراج!

دسته آنس

90000 تومان
حراج!

دیسپنسر دیجیتال کمپانی BRAND آلمان

1450000 تومان
حراج!

سر سمپلر

95000 تومان
حراج!

سرم جنین گوساله

990000 تومان
حراج!

سمپلر دراگون لب چین

1150000 تومان
نگهدارنده(Placeholder)
حراج!

شیکر روتاتور 36 خانه IKA

68000000 تومان

فور دیجیتال هوشمند

10300000 تومان

فیلتر سرسرنگی

35000 تومان
حراج!

کاغذ ph

75000 تومان
حراج!

کاغذ PH ساخت کمپانی مرک MERCK

480000 تومان
نگهدارنده(Placeholder)

گیره دکانتور

160000 تومان

گیره لوله آزمایش

45000 تومان

لام سدویک رافتر

10800000 تومان
حراج!

لوله سانتریفیوژ 15 سی سی

95000 تومان

لوله مویین

45000 تومان
  • 1
  • 2