فروشگاه

MYP

YGCکمپانی مرک Merck

2700000 تومان

آون دیجیتال فن دار

7500000 تومان
حراج!

اکسیژن متر پرتابل کمپانی wtw

39500000 تومان

انبر ایرانی

85000 تومان

بافر 9 merck آلمان

295000 تومان

پیپت ژوژه 10 سی سی

85000 تومان
حراج!

پیپت ملانژور آلمانی

58000 تومان

دسته آنس ایرانی

350000 تومان

دسته آنس ایرانی

250000 تومان
حراج!

سرم جنین گوساله

650000 تومان
حراج!

شیکر روتاتور 36 خانه ika

68000000 تومان

لوله مویین چینی

45000 تومان

مک کانکی آگار Merck

2800000 تومان