تجهیزات تولیدی آزمایشگاهی

تخفیف!

آون (فور) دیجیتال آزمایشگاهی

قیمت اصلی 13900000 تومان بود.قیمت فعلی 13600000 تومان است.
تخفیف!

آون دیجیتال فن دار آزمایشگاهی

قیمت اصلی 9500000 تومان بود.قیمت فعلی 9400000 تومان است.
تخفیف!

سانتریفیوژ دیجیتال آزمایشگاهی PRP

قیمت اصلی 13900000 تومان بود.قیمت فعلی 13700000 تومان است.

فور دیجیتال هوشمند

10300000 تومان
تخفیف!

هود شیمیایی آزمایشگاهی

قیمت اصلی 8900000 تومان بود.قیمت فعلی 8700000 تومان است.