تجهیزات آزمایشگاه

آون دیجیتال فن دار

7500000 تومان
حراج!

اکسیژن متر پرتابل کمپانی wtw

39500000 تومان
حراج!
حراج!

شیکر روتاتور 36 خانه IKA

68000000 تومان

فور دیجیتال هوشمند

10300000 تومان

لام سدویک رافتر

10800000 تومان