دستگاه های تولیدی آزمایشگاه

حراج!

آون (فور) دیجیتال آزمایشگاهی

13600000 تومان
حراج!

آون دیجیتال فن دار آزمایشگاهی

9400000 تومان

پارافیلم آمریکایی

1590000 تومان
حراج!

دیسپنسر دیجیتال کمپانی BRAND آلمان

1450000 تومان
حراج!

فور دیجیتال هوشمند

10300000 تومان