شیشه الات آزمایشگاهی

ارلن درپیچدار

550000 تومان

پیپت ژوژه 10 سی سی

85000 تومان
حراج!

پیکنومتر ترمومتردار 50 سی سی

4850000 تومان
حراج!

لوله سانتریفیوژ 15 سی سی

95000 تومان

لوله مویین چینی

45000 تومان