ملزومات آزمایشگاه

انبر ایرانی

85000 تومان
حراج!

پارافیلم آمریکایی bemis

1680000 تومان
حراج!

پوآر قرقره ای

178000 تومان
حراج!

پیپت ملانژور آلمانی

58000 تومان

دسته آنس

90000 تومان

سر سمپلر

95000 تومان
حراج!

سمپلر دراگون لب چین

1150000 تومان

فیلتر سرسرنگی

35000 تومان

گیره دکانتور

160000 تومان

گیره لوله آزمایش

45000 تومان